Rozwiertaki

Na zamówienie wykonujemy rozwiertaki specjalne.
W przypadku zainteresowania wykonaniem rozwiertaków prosimy o przesłanie zapytania na e-mail: biuro@skrawpol.pl
Prosimy również o przesłanie rysunku narzędzia, lub, w przypadku jego braku, podanie niezbędnych danych do jego wykonania.