Frezy specjalne

Na zamówienie wykonujemy frezy specjalne.
Mamy mo
żliwość wykonania pokrycia narzędzi.
W przypadku zainteresowania wykonaniem frezów na zamówienie prosimy o przesłanie zapytania na nasz adres e-mail: biuro@skrawpol.pl
Prosimy o przesłanie rysunku narzędzia, lub, w przypadku jego braku, podanie dokładnego opisu wraz z niezbędnymi danymi technicznymi.